Taxomat logo

Často kladené otázky

Jaké instrumenty aplikace podporuje?

Všechny instrumenty a funkcionality, které aplikace podporuje jsou popsány na stránce Jak na daně.

Jakým způsobem si lze zakoupit licenci?

Nejprve musíte nahrát finanční pohyby za rok 2023 do svého portfolia a zakliknout „Pokračovat na Výpočet daně“. Zde uvidíte ceník a můžete si licenci zakoupit.

Dostanu fakturu a mohu fakturovat na IČO?

Ano, fakturační údaje můžete vyplnit v platební bráně a faktura Vám přijde na email uvedený v registraci.

Co všechno mi verze „Freemium“ (zdarma) dovolí?

Můžete si vyzkoušet výpočty pro daňové přiznání za předešlé roky a zároveň si tak ověřit, zda jste došli ke stejným výsledkům. Veškeré funkcionality jako metoda párování (FIFO, LIFO…) či přepočet měnového kurzu (denní, jednotný) jsou bez omezení.

Jak je účtována cena vaší služby?

Zakoupená licence se vždy vztahuje jen na jedno portfolio, kam si můžete nahrát data od jednoho či více brokerů. Cena jedné licence se počítá ze součtu prodejů v daném roce (2023). V jednom portfoliu vždy dostanete informace o daňovém přiznání za aktuální rok (2023) a k tomu navíc i výpočty za předchozí roky, pokud v nich došlo k prodejům či přijatým dividendám.

U daňového přiznání za rok 2023 je hláška „Blokováno (nedokončené daňové přiznání za předchozí rok)“

Nejprve musíte zpracovat data za předchozí roky, pokud v nich došlo k prodejům. Začínáte tedy od nejstaršího roku. Až poté se postupně dostanete k aktuálnímu daňovému přiznání (2023) a zakoupení licence.

Proč nevidím daňové přiznání za určitý rok?

Předpokládáme, že v daném roce (2023) došlo alespoň k jednomu prodeji akcie/akcií. Pokud v daném roce k žádným prodejům nedošlo, daňové přiznání se Vám bohužel nezobrazí.

Portfolio nelze vymazat, protože obsahuje finální daňová přiznání

Na záložce Výpočet daně musíte u každého uzavřeného přiznání za daný rok je nutné stisknout tlačítko „Resetovat výpočet”

Jaké podklady pro daňové přiznání z Taxomatu dostanu?

Do daňového přiznání potřebujete uvést příjmy, výdaje a rozdíl. To vše, ještě spolu s návodem k vyplnění, od nás dostanete. Také vám dáme souhrnný přehled nákupů a prodejů, kde jsou uvedené i podrobnosti jako datum, měna, kurz, počet kusů apod. Přehled si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Jak Taxomat pracuje s rozdílnými tickery (symboly) u různých brokerů?

Nákupy a prodeje stejné společnosti u různých brokerů dokážeme křížově párovat. Ve výpočtech je totiž shlukujeme podle ISINu (mezinárodní identifikační číslo CP), i když mají různé tickery. Pokud byste chtěli tyto obchody oddělit, stačí si u nás pro každého brokera založit nové portfolio. Je tedy na Vás, jak budete postupovat. Př.: společnost ČEZ a.s. může mít ticker CEZ i BAACEZ => v obou případech je ale ISIN CZ0005112300.

Jak mám postupovat, když vidím hlášku „korporátní akce čeká na schválení“?

Při importu dat můžete tuto hlášku vidět u korporátních akcí jako je např. split (dělení akcií), reverse split (spojení několika akcií do jedné), přejmenování titulu, spin-off (oddělení dceřiné společnosti), squeeze out (vytěsnění akcionářů), cash merger (vyplacená hotovost při sloučení společností), stock merger (akcie nové/větší společnosti při sloučení společností), převod akcií mezi brokery. Je to dáno tím, že u určitých akcí musíme ručně doplnit některé údaje. Po schválení vám obratem napíšeme e-mail a po kliknutí na „přepočítat portfolio“ se údaje aktualizují. Korporátní akce, se kterými jsme se již setkali, zpracováváme automaticky.

Neúšpěšné nahrání souborů - nerozpoznaný soubor

Popis, jak připravit soubor k importu, je popsán pro každého brokera/obchodníka v menu Jak připravit data.
Pozn.: Zpracováváme exporty finančních pohybů, tzn. nenahráváme Tax Statements poskytnuté od brokerů (důvodem je špatná kvalita dat).

Započítáváte do kalkulací poplatky?

  • Poplatky za obchody ve většině případů započítáváme přímo do ceny nákupu/prodeje. Detail výpočtu je vždy popsán u každého brokera.
  • Poplatky za správu/údržbu portfolia (např. % za období) nezapočítávámeneboť z vstupních dat není možné tento poplatek rozúčtovat do každé operace.